Мандрівник. Наталі Гендал

Nathalie Handal
The Traveler

If now your dream is at last aligned with your
truth,
don’t think this truth is any more fragile than
the dream.
Luis Cernuda, “El Viajero”

Traveler, your footprints are the only road,
nothing else
Traveler there is no road, only a ship’s wake
on the sea.
Antonio Machado, There is No Road, XXIX

Beneath a nomad, another—
that’s the way to guide whispers.
Making love lets us forget
the music limping around our feet,
reminds us
there is no precision in traveling—
it unweaves the body,
invents its lines and directions.
There is no precision—
except in knowing
the sea holds our waist
when we think we’ve gathered
what the skies have hidden
and what the road couldn’t.

Наталі Гендал
Мандрівник

Якщо тепер твоя мрія нарешті дорівнялась
до твоєї правди,
не думай, що ця правда крихкіша, ніж ця
мрія.
Луїс Кернуда, «Ель-Віахеро»
(«Мандрівник»)

Мандрівниче, твої сліди – це лиш дорога,
нічого більше.
Мандрівниче, тут нема дороги,
лиш пінний слід за кораблем на морі.
Антоніо Мачадо, «Немає дороги, XXIX»

За мандрівником прямує інший –
Це шлях скеровувати по́шепти.
Кохання дозволяє нам забути
музику, яка кружляє навколо наших ніг,
кохання нагадує нам
немає точності у мандрах –
вони розповивають тіло,
винаходять його лінії й маршрути.
Немає точності –
тільки знаєш:
море тримає нас за стан,
коли ми думаємо, що оволоділи
тим, що сховали небеса
і що дорога не змогла сховати.

Переклад Ольги Крекотень

×