Розбита музика. Наталі Гендал

Nathalie Handal
Brokenmusic

Maybe when you are ready for music
every instrument around is broken
Maybe when you are ready for freedom
your heart can no longer beat
Maybe when you grow madness
you find what you were meant to see
Maybe if you show me
how desire begs
play a tune in E minor
the slow river of wings will
reveal itself.

But it had to come to this instead:
a broken violin
the heart, unsolved
an argument with Jesus or Mohammed
— exile has its ways.
Now your breath is a flat tune
limping its way around
the wake of your mouth.

Наталі Гендал
Розбита музика

Може, коли ти готовий до музики
всі інструменти навколо розбиті
Може, коли ти готовий до свободи
твоє серце більше не здатне битись
Може, коли тебе охоплює божевілля
ти знаходиш те, що хотів здобути
Може, якщо ти покажеш мені
яке спрагле твоє бажання
грати мелодію в мі-мінорі
повільна річка крил
розкриється тобі.

Але це мало статись навзамін:
розбитої скрипки
серця, впертої незгоди
з Ісусом або Мухаммедом
– у вигнання свої дороги.
Тепер твій подих – це плаский мотив
який торує хитко шлях спросоння
навколо твоїх вуст.

Переклад Ольги Крекотень

×