Речицький В. В.

Неформальний конституціоналізм

Книга являє собою зібрання юридичних есе, доповнених модельним проектом Конституції України — 2018 та проектом Етичного кодексу членів Фулбрайтівського товариства України — 2007. Частина з них побачила світ раніше на шпальтах часопису «Критика», «Вісник Конституційного Суду України», Інтернет-сайті Харківської правозахисної групи тощо. У книзі аналізується явище неформального конституціоналізму США, а також його змістовного віддзеркалення в Україні та інших регіонах світу. Автор доводить, що головними складниками неформального конституціоналізму є варіативність у накопиченні й витрачанні ресурсів; приватна власність і ринок; спрощення й прискорення соціальних трансакцій; необмежена інтелектуальна свобода. Уміщений у другій главі книги проект конституції президентської республіки та проект етичного кодексу відображають погляди автора на український конституціоналізм та інтелектуальну свободу в їх нормативному вимірі. Книгу характеризує живий, невимушений стиль викладення мате­ріалу. Вона призначається для молодих політологів, юристів-науковців, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями сучасного конституціоналізму й верховенства права.
×