Володимир Старосольський

Принцип більшості

Володимир Старосольський (1878-1942) – український адвокат, доктор права, теоретик держави і права, соціолог, етнополітолог, державний, громадсько-політичний та науково-освітній діяч, редактор, видавець, публіцист, заступник міністра закордонних справ Української Народної Республіки (1919/20), професор Українського Державного Університету в Кам’янці-Подільському (1919/20), Українського Вільного Університету (1921/28), Української Господарської Академії в Подєбрадах (1922/28), Львівського державного університету (1939). Дослідження Володимира Старосольського «Das Majoritätsprinzip» («Принцип більшості») вийшло друком німецькою мовою у 1916 році у Відні.

Принцип більшості реалізується в демократичних суспільствах і передбачає не тільки домінування у ньому волі більшості населення, а й визнання та захищеність, непорушність основних прав усіх осіб, зокрема й тих, які становлять його меншу частину. Тому й правова держава, як держава реальних прав людини, може існувати тільки у суспільстві, в якому діє справжня демократія, тобто повновладдя більшості з дотриманням прав меншості. Аналізуючи історію устроїв різних держав, науковець дійшов висновку, що право більшості дає можливість ідеального зв’язку одиниці з цілим суспільством, на відміну від права гегемонії, яке реалізує тільки волю правителя.

Українською мовою видається вперше. Автор проекту видання та упорядник адвокат Михайло Петрів. Автор біографічної статті «Володимир Старосольський – видатний український правник, вчений і суспільно-політичний діяч» Станіслав Стемпєнь. Наукові редактори видання: Ганна Федущак-Паславська, Анна Петрів.

×