Літературознавець, Науковець

Прокіп (Савчук) Валентина

Україна, м. Львів
Доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Захистила дисертацію «Епістолярна спадщина Лесі Українки: джерелознавчо-текстологічний аспект», є автором 26 публікацій, серед яких монографія, дві навчально-методичні праці, статті у фахових виданнях, рецензії, тези.
×