Практикум з економічного перекладу = Handbook of Economic Translation on Practice

  • Рік видання: 23.10.2020
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 1

Анотація

Посібник охоплює основні принципи, прикладні аспекти та необхідні навики в перекладі різножанрових і мультимодальних текстів економічної тематики в межах англійської та української мовної пари. Націлений на формування професійних вмінь для вільного виконання міжмовної комунікації в економічній сфері; систематизовано потенційний інструментарій перекладача на основі підбірки автентичної джерельної бази, різнопланових інтерактивних завдань і проектної роботи. Чітка та логічна послідовність висвітлення матеріалу сприяє ефективній організації освітнього процесу та самоконтролю. 

Для студентів освітньо-професійної програми «Переклад» кваліфікаційного рівня «бакалавр», студентів економічних факультетів закладів вищої освіти, викладачів перекладу, початківців у сфері економічного перекладу, а також для всіх тих, хто прагне вдосконалити свої фахові навички у перекладі текстів економічної тематики.

Про видавництво «Publishing centre at Ivan Franko Lviv National University»

Edition training, training – methodical, scientific, reference books of scientifics The Ivan Franko National University of Lviv. The main among edition are textbooks.