Фізика у таблицях

  • Рік видання: 2023
  • Обкладинка: м'яка
  • Кількість сторінок: 184

Анотація

Зміст посібника відповідає робочим програмам навчальної дисципліни “Фізика” для бакалаврів усіх спеціальностей, що вивчають курс на кафедрі фізики. У посібнику подані фізичні закони, основні визначення, формули, терміни тощо. Зручне компонування та розташування матеріалу у вигляді таблиць полегшує роботу, посібник допоможе студентам з різним початковим рівнем підготовки узагальнити і систематизувати знання з фізики, вдосконалити навички самостійної роботи з довідковою літературою.

Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Про видавництво «Publishing House of Lviv Polytechnic National University»

We publish different reference literature, fiction and advertisement literature. We provide complete service of publishing operations. Distribution of publishing products in our own chain of bookstores at the Lviv Polytechnic National University.