Маркетингова політика комунікацій

  • Рік видання: 2022
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 136

Анотація

Подано теоретичний і практичний матеріал з дисципліни “Маркетингова політика комунікацій”, який розкриває сутність комунікацій, особливості маркетингової політики комунікацій та її складових. Кожна тема містить практикум з контрольними запитаннями, тестами та практичними завданнями.

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 075 “Маркетинг” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”.

Про видавництво «Publishing House of Lviv Polytechnic National University»

We publish different reference literature, fiction and advertisement literature. We provide complete service of publishing operations. Distribution of publishing products in our own chain of bookstores at the Lviv Polytechnic National University.