Статистика в туристичній галузі

  • Рік видання: 2018
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 236

Анотація

Подано основи теорії статистики, методи знаходження статистичних показників та опрацювання інформації про соціально-економічні явища, зокрема у туристичній галузі. Розглянуто методи зведення та групування статистичних даних, розрахунок відносних та середніх величин, показників варіації, статистичних індексів. Висвітлено методики кореляційного та регресійного аналізу, аналізу динамічних рядів та вибіркового спостереження. Подано приклади типових задач, адаптованих до проблем туризму з описом їхнього розв’язування.

Для студентів спеціальності “Туризм” галузі знань “Сфера обслуговування”, для викладачів, науковців, працівників індустрії туризму.

Про видавництво «Publishing House of Lviv Polytechnic National University»

We publish different reference literature, fiction and advertisement literature. We provide complete service of publishing operations. Distribution of publishing products in our own chain of bookstores at the Lviv Polytechnic National University.