Основи біотехнічних систем та їх моделювання

  • Рік видання: 2021
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 380

Анотація

Розглянуто особливості біотехнічних систем (БТС) як окремого класу великих складних систем, в межах яких об’єднані в єдине ціле технічні та біологічні елементи. Наведено класифікацію біотехнічних систем, описано функціональні характеристики та параметри якості БТС, досліджено взаємні впливи біологічних та технічних елементів. Показано, що проєктування технічних складових БТС неможливе без урахування параметрів біологічних складових, що потребує моделювання як технічних, так і біологічних підсистем та їх взаємозв’язків. Наведено загальні принципи та інструменти моделювання біотехнічних систем, відзначено особливості та розглянуто підходи до моделювання окремих фізіологічних систем організму людини, подано приклади моделей окремих систем та фізіологічних процесів.

Для студентів закладів вищої освіти спеціальності 163 “Біомедична інженерія”, а також викладачів, аспірантів та спеціалістів, які займаються цією проблемою.

Про видавництво «Publishing House of Lviv Polytechnic National University»

We publish different reference literature, fiction and advertisement literature. We provide complete service of publishing operations. Distribution of publishing products in our own chain of bookstores at the Lviv Polytechnic National University.