Natalia Sniadanko

Україна


Ukrainian writer. Publishes her texts in Lviv and Kyiv press («Lvivska gazeta», «Subotnya poshta», «Dzerkalo tyzhnya»), magazines such as «Profil-Ukraine» and «Ukrayinskyi tyzhden».

Books