Yevhenia Soldatenko

УкраїнаЄвгенія Солдатенко – доктор філософії з галузі «Природничі науки» за спеціальністю «Науки про Землю». З 2017 року Євгенія викладає в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». Разом із Миколою Косарєвим Євгенія розробила «Віртуальний музей» геологічних експонатів. Галузь наукових зацікавлень - седиментологія, реконструкції палеоклімату, вивчення глинистих мінералів, геохімічні дослідження, 3Д фотограмметрія, популяризація геологічної спадщини.


Yevhenia Soldatenko has Ph.D. in the field of Natural Sciences, majoring in Earth Sciences. Since 2017, Eugene teaches at the National Technical University «Dnieper Polytechnic». Together with Mykola Kosarev, Yevhenia developed a «Virtual Museum» of geological exhibits. Field of research interests – sedimentology, paleoclimate reconstruction, study of clay minerals, geochemical research, 3D photogrammetry, popularization of geological heritage.

Львівський книжковий ярмарок «Форум видавців»
15-19 вересня 2021 р