Вступ до германської філології = Einführung in die Germanistik

  • Рік видання: 23.10.2020
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 1

Анотація

Розглянуто історіографію германістики, її науковий апарат, закономірності розвитку германських мов, методи історично-порівняльного та типологічного вивчення мов. Стисло викладено фонетику і морфологію готської мови, оскільки саме для неї характерна архаїчність окремих рис, що є основою для типологічних досліджень германських мов. Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, усіх, кого цікавлять історичні процеси розвитку германських мов.

Про видавництво «Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка»

Видання навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової літератури науковців Львівського національного університету імені Івана Франка. Найбільш пріоритетними серед видань є підручники і навчальні посібники.