«Ми діти преславної України»: вибрані етнографічні та історичні праці Анатолія Кралицького

  • Рік видання: 2023
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 532

Анотація

Представлена книга праць ігумена Мукачівського василіянського монастиря св. Миколая у 1869–1894 рр., найбільшого історика Василіянського Чину і Мукачівської греко-католицької єпархії другої половини ХІХ ст. о. Анатолія Кралицького є першим критичним виданням його робіт, присвячених національним питанням, археографії і дослідженню джерел, топографії, етнографії, історії і біографістиці. Також у ній вміщено спогади о. Кралицького і його вибране листування.

Можна з певністю ствердити, що практично всі подані роботи цього ченця-інтелектуала заново впроваджуються до наукового обігу після тривалого забуття і здатні суттєво покращити розуміння історії Закарпаття – виявити місцеву руську, тобто українську, рацію стану на цих землях у складну добу мадяризації і поширення слов’янофільських ідей. Цінності публікації сприяють численні ґрунтовні й детальні редакторські коментарі до текстів із поясненнями описаних історичних реалій, їх причин та наслідків, із відсиланнями до бібліографії і архівних джерел. Як результат, перед читачем постає маловідомий світ життя українського населення Закарпаття, його традицій, світовідчуття, бачення його інтелектуалами власної національної ідентичності і свого місця у загальноукраїнському, та ширше – слов’янському, культурно-історичному просторі.

Осібне місце у книзі займає студія про самого о. Кралицького, яка є результатом багаторічних досліджень упорядника і редактора книги.

Видання розраховане передусім на істориків та етнографів, але також воно буде цікавим для широкого кола читачів, які прагнуть дізнатися більше про минуле Закарпаття і місце цього краю в українській історії.

Про видавництво «Видавництво Українського католицького університету»

Видавництво УКУ спеціалізується на виданні наукової, науково-популярної та публіцистичної літератури гуманітарного профілю (богослов’я, історія, філософія тощо), публікуючи як праці українських авторів, так і переклади з класичних і сучасних мов.