Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики

  • Рік видання: 2022
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 416

Анотація

Українською та англійською мовами розкрито теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлено принципи, предмет, методи та методичні прийоми бухгалтерського обліку, технології відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, сутність, призначення та форми первинної документації, облікової реєстрації, формування облікової політики підприємства та складання бухгалтерської звітності відповідно до національних положень (стандартів) обліку.

Для студентів та викладачів закладів вищої освіти, слухачів системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Підручник може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових і економічних служб, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію.

 

Theoretical and practical fundamentals of accounting are revealed. The principles, subject, methods and techniques of accounting, technologies for reflecting business transactions in accounting, the nature, purpose and forms of source documentation, accounting registration, formation of accounting policy and preparation of financial statements in accordance with national regulations (standards) are covered.

For students and teachers of higher education institutions, students of the system of advanced training and retraining. The textbook could also be useful for accountants, managers of the enterprises and organizations, the specialists of financial and economic services who seek to improve their qualification.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».