Anticipation+Immunity

  • Рік видання: 2020
  • Обкладинка: інтегральна

Анотація

Ми переконані, що мистецтво – це соціальний аналог хромосоми. Воно забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію генетичної програми розвитку й функціонування духовності нації.

Відомо, що хромосома складається із генів, які відповідають за формування певної ознаки – так і мистецтво має певні види (живопис, скульптура, графіка, музика, література, кіно тощо), для кожного із яких притаманна своя специфічна художньо-образна мова, яка викликає у нас унікальну рефлексивну реакцію.

Зміни хромосом у біології називаються мутаціями. Вони можуть бути викликані помилками копіювання генетичного матеріалу, опроміненням, хімічними речовинами (мутагенами)...

Аналогічні зміни («естетичні мутації») виникають у мистецтві, їх спричиняють соціально-побутові, політичні, економічні, технологічні та інші фактори.

Біологічні мутації вченими розглядаються як рушійна сила еволюції, де шкідливі мутації видаляються з генофонду природним добором, тоді як сприятливі прагнуть нагромаджуватися і є основою розвитку виду. Нейтральні мутації не впливають на виживання видів або індивідуумів.

Аналогічно і в мистецтві. Є пошуки митців, які шкідливі, що стримують розвиток мистецтва, як-от соцреалізм, гітлерівське «правильне» мистецтво тощо. Є нейтральні течії, які ні на що не впливають і фіксуються в історії мистецтва просто як ремесло. А є сприятливі, які започатковують нові напрями та течії і є відправними точками розвитку мистецтва.

Про видавництво «Музей сучасного українського мистецтва Корсаків»

Загальна площа музейного комплексу становить близько 5 000 кв. м і містить низку виставкових залів. Площа постійної експозиції займає 3000 кв. м. У музеї представлено роботи понад 100 видатних митців (більш як 800 арт-об’єктів). Живопис, графіка, скульптура, інсталяція, відео-арт – тут зібрана колекція творів мистецтва найкращих українських авторів ХХ– ХХІ століть.