fbpx

Вадим Андреевич Лисенко

Архитектура. Хроноэволюция архитектурных форм, конструкций и материалов. Том 2

  • Видавництво: Поліграф
  • Мова видання: Російська мова
  • Рік видання: 2019 р.
  • ISBN: 978-966-2326-54-3
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 864
  • Жанр: Архітектура Професійні видання
У монографії розглядаються основні етапи розвитку архітектури та її онтологія в хроноеволюціонному аспекті (до ХVII ст.). Пропонуються шляхи переходу до науково-обгрунтованих методів приведення в логічну гармонію існуючу періодизацію історії архітектури, а також альтернативна гіпотеза еволюціонування архітектурних форм, конструкцій, матеріалів, технологій. Основні розділи монографії доповідалися і оприлюднювалися в матеріалах міжнародних конференцій і симпозіумів в Росії, Україні, Польщі, Франції, Болгарії, Німеччини в рамках діяльності вітчизняних та міжнародних організацій: ЮНЕСКО, ІКОМОС, Європа Ностра, ІККРОМ та ін. Монографія пройшла рецензування у провідних вітчизняних і зарубіжних науковців й рекомендована до видання Вченою радою Одеської державної академії будівництва та архітектури.
×