fbpx

Андрейко І. І., Гайдук В. Г.

Електричні машини постійного струму

У посібнику із використанням основних законів електродинаміки викладено узагальнену теорію електромеханічних перетворювачів енергії та детально розглянуто всі фізичні процеси в електричних машинах постійного струму різних типів і виконань. У зрозумілій формі описано конструкції та принцип дії як традиційних колекторних машин із електромагнітним збудженням, так і вентильних та магнітоелектричних машин постійного струму. Наведено експлуатаційні характеристики машин постійного струму в різних режимах роботи, зокрема в перехідних. Для контролю знань наприкінці кожного розділу подано запитання та задачі. Посібник призначений для поглибленого вивчення курсу електричних машин і суміжних курсів у вищих навчальних закладах, вирішення практичних завдань та розширення знань інженерно-технічних працівників, які проектують і експлуатують електричні машини постійного струму загальнопромислового та спеціального призначення.
×