fbpx

Оксана Гнатишин

Історичний вимір українських музично-теоретичних концепцій.

У монографії відтворено систему найважливіших тематичних зацікавлень українських учених компонентами та явищами музики, її історією, а також загалом музичним мисленням, звуковим втіленням, адекватним сприйняттям, що творять сутнісний зміст української науки про музику. Книжка в перспективі диференційовано представляє багатоманітний набуток музикологів, здобутий теоретичним, підкріпленим джерелами і фактами, поясненням сутності буття народної та професійної музики у природі, з людиною впродовж століть. Враховуючи специфічний характер думання, зумовлений психічними властивостями дослідників, ментальними стереотипами світосприйняття, втіленими в виборі теми, підходах до її вивчення, виділенні певних проблем та ін., авторка намагається окреслити національне „обличчя“ української музикології, мисленнєву традицію українських інтелектуалів сприймати-вивчати музику. Ретельний вибір показових досліджень, концентро­ваний виклад авторських теоретичних ідей, роблять монографію корисним джерелом знань про широкий спектр та глибинність оригінальної української науково-музичної творчості — історіософію музикології як особливе історичне пізнання переважно теоретичного осягнення музики як феномену.
×