Підготували до друку – Василь Будний, Юрій Горблянський.

Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 року): у 2 томах

Збірник містить доповіді та повідомлення українських і закордонних учених на Міжнародному науковому конгресі «Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження Івана Франка). Підготували до друку – Василь Будний, Юрій Горблянський. Редактор – Уляна Крук. Комп’ютерне верстання – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган. Підготували до друку – Василь Будний, Юрій Горблянський. Редактор – Уляна Крук. Комп’ютерне верстання – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.
×