Лопатинський І. Є. та ін.

Лабораторний практикум з фізики. Частина 1: Механіка та молекулярна фізика

У посібнику подано інструкції до виконання лабораторних робіт у лабораторії механіки і молекулярної фізики Національного університету “Львівська політехніка”. Крім того, наведено елементи теорії похибок, деякі вимірювальні прилади, а також теоретичну частину до блоків лабораторних робіт. Для студентів очної, заочної та дистанційної форм навчання та екстернату.
×