Леонід Зашкільняк, Роман Голик, Іван Монолатій, Ігор Райківськии, Олександр Седляр, Наталія Мисак, Наталія Колб, Марія Клопова, Юрій Римашевський, Ліліана Гентош

Національна ідентифікація українців Галичини в ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма )

Розглянуто особливості національної ідентифікації галицьких українців у ХІХ – на початку ХХ століття через призму етнонімічних характеристик, які віддзеркалювали соціально-політичну та етнокультурну ситуацію в краї. Проаналізовано дискурс щодо вибору назви для означення українського народу в середовищі різних політичних течій, духовенства, наукових кіл, молодіжних товариств тощо. Показано, як зі зростанням національної самосвідомості терміни «русин», «руський», «руский», котрі протягом ХІХ ст. вживалися стосовно представників українства на галицьких теренах, поступово витісняються етнонімом «українець», що й стає назвою сучасної української нації. Для істориків, політологів, філологів, а також усіх, хто цікавиться історією України
×