Журахівський А. В. та ін.

Оптимізація режимів електроенергетичних систем

Викладено загальні відомості про електроенергетичні системи та їх режими, розглянуто питання оптимізації короткострокових та довготермінових режимів, висвітлено деякі методи багатоцільової та багатокритеріальної оптимізації, розглянуто перспективи функціонування ринку електроенергії та розвитку ОЕС України. Для студентів електроенергетичних спеціальностей денної, заочної та дистанційної форм навчання. Буде корисним інженерно-технічним працівникам енергетичних підприємств і слухачам курсів підвищення кваліфікації та післядипломної освіти.
×