Мирослава Влах, Любов Котик

Теорія і методологія географічної науки

Розкрито наукознавчі основи навчальної дисципліни «Теорія і методологія географії (наукові аспекти)», а також теоретико-методологічні засади географічної науки – об’єкт і предмет дослідження, структуру, системну методологію, парадигмальну еволюцію, проблеми сучасного розвитку. Подано розширену базову і допоміжну літературу, перелік питань для самоперевірки, інформаційні ресурси, таблиці еволюції змісту географічної науки, структуру системи наукового географічного знання. Для студентів та аспірантів географічних факультетів закладів вищої освіти. Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навчальний посібник / М. Влах, Л. Котик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 344 с. ISBN 978-617-10-0441-2. Редактор – Лариса Сідлович. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерний набір – Любов Котик. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Людмила Войтович. ● Навчальні видання ● Новинки 26 Bookforum
×