fbpx

Міночкіна О.

Трансформація інституту власності як основа реформування національної економіки

Здійснено спробу не тільки проникнути в сутність предмета, яким визначено інститут власності як систему, та теоретичного відтворення його у цілісності, єдності внутрішніх джерел руху і розвитку із зовнішніми формами прояву сутності, а й запропонувати реальний механізм реформування цієї системи у єдності з природними процесами її трансформації. Пропонується поєднати досягнення міжнародного теоретичного та практичного досвіду з національними особливостями України та розробити стратегічну концепцію соціально-економічного розвитку країни. Концепція «Система власності як спільно-розділена ресурсна система» може стати українським трансформаційним проектом та інструментом реформування національної економіки, оскільки вона володіє консолідуючим потенціалом і на її основі можливо об’єднати зусилля різних соціальних груп та відновити економічний потенціал нашої країни. Для фахівців у галузі економіки і суспільних наук, викладачів і студентів вищих навчальних закладів економічного та соціально-гуманітарного профілю, для всіх, хто цікавиться проблемними розробками теорії власності. Книга буде корисною також керівникам і фахівцям органів державної влади та місцевого самоврядування і широкому колу читачів.
×