fbpx

Матусяк Аґнєшка

У колі української сецесії (Bибрані проблеми поетики творчості письменників «Молодої Музи»)

У дослідженні сецесійного дискурсу в українській культурі й літературі кінця XIX — початку XX ст. поетика молодомузівців вписана в широку європейську течію. Ключем до пошуку цілісності явищ молодомузівської літературної практики є фундаментальне мистецьке осердя сецесії: лінія, яка окреслила засадничу форму її власної ориґінальної іконосфери. У творчості «Молодої Музи» цю лінію виокремлено з перспективи трьох вузлових позицій: музики, танцю і природи, що потрактовані як певні екрани, на яких митців-молодомузівці здійснили проекцію своїх ідеалів та прагнень.
×