Олена Ісаєва, Жанна Клименко, Анжела Мельник, Оксана Бицько

Зарубіжна література. 11 клас. Профільний рівень

Підручник, написаний для учнів, які обрали для вивчення гуманітарний профіль, забезпечує індивідуальну траєкторію літературної освіти кожному школяру, розширює культурний контекст сприйняття твору, сприяє формуванню сучасного читача, здатного декодувати художній текст. Підручник реалізує читацькоцентричну парадигму навчання, в центрі якої навіть не художній текст, а сам читач, його рецепція художнього твору. Підручник за допомогою різноманітних інтерактивних завдань і візуалізаційних матеріалів скерований на те, щоб учні мали змогу вступати в чисельні діалоги та полілоги, робили свої висновки щодо сприйнятого матеріалу, вибудовували власну проекцію літературного тексту.
×