О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник

Зарубіжна література.11клас Рівень стандарту

Загальний дискурс підручника орієнтований на формування індивідуального сприйняття, образного мислення, творчих здібностей та уяви одинадцятикласників. «Відкритість», відсутність безпосереднього повчання характеризують дане навчальне видання. Пізнання себе і світу через читання, збагачення культурними кодами та символами, розширення особистісного культурно-естетичного тезауруса учня на основі спілкування з витвором мистецтва, формування в учнів потреби у власній рефлексії, розвиток умінь декодувати літературний текст, давати йому власну аргументовану оцінку – завдання, які поставили перед собою автори підручника, реалізуються за допомогою емоційних нарисів про письменників, різноманітних інтерактивних та проблемних завдань, а також широкої візуалізації всього навчального матеріалу.
×