Оптимальне керування соцiально-економiчними системами у середовищi MatLabr

  • Видавництво: Publishing centre at Ivan Franko Lviv National University
  • Автор: Кирилич Володимир, Терещук Оксана, Флюд Володимир
  • Мова видання: Українська мова
  • Іллюстратор: Любов Семенович
  • Рік видання: 25.03.2021
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 1

Анотація

Подано послiдовний виклад комп’ютерної системи MatLabr, основнi функцiї та процедури, графiчнi можливостi, керуючi конструкцiї мови програмування та їхнє застосування до чисельного знаходження наближеного розв’язку задач оптимального керування, що виникають у багатьох соцiально-економiчних процесах (економiцi, природознавствi, теорiї популяцiй, екологiї, природоохороннiй дiяльностi тощо). Розглянуто систематичний виклад середовища MatLabr i його застосування у задачах оптимального керування, математичнi моделi яких описуються за допомогою задач для звичайних i часткових диференцiальних рiвнянь. У посiбнику наведено багато прикладiв i задач для самостiйного опрацювання. Крiм того, подано задачi, якi потребують додаткового опрацювання i можуть слугувати основою студентських курсових робiт. Для студентiв математичних, економiчних та iнших прикладних спецiальностей. 

Про видавництво «Publishing centre at Ivan Franko Lviv National University»

Edition training, training – methodical, scientific, reference books of scientifics The Ivan Franko National University of Lviv. The main among edition are textbooks.