Спільнота Тезе. Притча про єдність

  • Рік видання: 2023
  • Обкладинка: м'яка
  • Кількість сторінок: 32

Анотація

Тезе, невеличке селище в Бургундії (Франція), – це дім спільноти чоловіків, які заприсяглися слідувати за Христом упродовж всього життя. Їх майже сто осіб. Вони родом з більш ніж 30-ти різних країн та походять з різних церков: протестанти та католики, які прагнуть стати знаком примирення між розрізненими християнами, між розділеними людьми.

Про істо­рію та покли­кання спіль­ноти Тезе, її заснов­ника, бра­та Роже, устрій повсяк­денного життя бра­тів та їх між­народ­ні іні­ціати­ви, що від­кри­ли шля­хи но­вої солі­дар­нос­ті між людь­ми на різ­них рів­нях, ви може­те діз­нати­ся з ілюстро­вано­го фото­альбому "Спіль­нота Тезе. Прит­ча про єдність".

Про видавництво «Duh i litera («Spirit and leter»)»

Publishing humanitarian classics on philosophy, history, political science, culture studies, etc. by foreign and native authors, humanitarian periodical «Duh i litera».