Венчурні структури в умовах розвитку національного господарства: побудова, економічне оцінювання та прогнозування

  • Рік видання: 2023
  • Обкладинка: м'яка
  • Кількість сторінок: 328

Анотація

Розроблено теоретичні та методико-прикладні засади формування та розвитку венчурних структур в умовах активізації інноваційної діяльності. Розвинуто понятійно-термінологічний апарат у сфері формування та розвитку венчурних структур. Побудовано модель оцінювання розвитку венчурної структури, в якій інтегрально відображено умови активізації інноваційної та поступальної зміни фінансової, а також комерційної сфер венчурної діяльності з урахуванням індикаторів інноваційного розвитку макроекономічної системи. Розвинуто систему бізнес-аналітики венчурної діяльності в умовах активізації інноваційних перетворень національної економіки. Побудовано двокрокову багатокритеріальну модель формування портфеля активів суб’єктів венчурного підприємництва, яка дозволяє послідовно деталізувати оптимальну структуру активів, враховуючи інтереси основних стейкхолдерів процесу активізації інноваційного розвитку національної економіки.

Для наукової спільноти, бізнес-аналітиків, венчурних структур, власників бізнесу, менеджерів, представників державних органів влади та інших зацікавлених осіб.

Про видавництво «Publishing House of Lviv Polytechnic National University»

We publish different reference literature, fiction and advertisement literature. We provide complete service of publishing operations. Distribution of publishing products in our own chain of bookstores at the Lviv Polytechnic National University.