Управління проектами

  • Рік видання: 2018
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 396

Анотація

Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни “Управління проектами”, що є основою навчальних планів підготовки магістрів напряму “Економіка і підприємництво”. Структура підручника узгоджена з викладенням основ проектного менеджменту, сформованих у міжнародних документах PMBoK. У ньому висвітлено основні теоретичні та прикладні питання, які повністю розкривають змістове наповнення навчальної дисципліни, що є важливим підґрунтям її опанування. Поглибленому засвоєнню навчального матеріалу сприятимуть також пропоновані питання для самоконтролю, тестові завдання та приклади виконання індивідуальних завдань.

Для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”, буде корисним для аспірантів, викладачів і працівників проектних організацій, яких цікавлять сучасні проблеми управління проектами.

Про видавництво «Publishing House of Lviv Polytechnic National University»

We publish different reference literature, fiction and advertisement literature. We provide complete service of publishing operations. Distribution of publishing products in our own chain of bookstores at the Lviv Polytechnic National University.