Управління проектами

  • Рік видання: 2018
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 396

Анотація

Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни “Управління проектами”, що є основою навчальних планів підготовки магістрів напряму “Економіка і підприємництво”. Структура підручника узгоджена з викладенням основ проектного менеджменту, сформованих у міжнародних документах PMBoK. У ньому висвітлено основні теоретичні та прикладні питання, які повністю розкривають змістове наповнення навчальної дисципліни, що є важливим підґрунтям її опанування. Поглибленому засвоєнню навчального матеріалу сприятимуть також пропоновані питання для самоконтролю, тестові завдання та приклади виконання індивідуальних завдань.

Для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”, буде корисним для аспірантів, викладачів і працівників проектних організацій, яких цікавлять сучасні проблеми управління проектами.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».