Математичний аналіз функцій дійсної змінної

  • Рік видання: 2016
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 592

Анотація

Викладенi основи математичного аналiзу функцiй однiєї дiйсної змiнної в межах типових навчальних програм для студентiв фiзико-технiчних, iнженерно-технiчних та iнформацiйно-комунiкацiйних спецiальностей вищих навчальних закладiв. Подання матерiалу побудовано з врахуванням досвiду та сучасної практики навчання дисциплiни у провiдних вiтчизняних та зарубiжних унiверситетах.

Поряд з висвiтленням теоретичного матерiалу значну увагу придiлено практичним аспектам застосування методiв математичного аналiзу до розв’язання задач з рiзних галузей науки i технiки. Текст посiбника помережений вiдступами в iсторiю математики, критичними розмiрковуваннями над важливими питаннями прикладного застосування математики.

Про видавництво «Publishing House of Lviv Polytechnic National University»

We publish different reference literature, fiction and advertisement literature. We provide complete service of publishing operations. Distribution of publishing products in our own chain of bookstores at the Lviv Polytechnic National University.