Математичний аналіз функцій дійсної змінної

  • Рік видання: 2016
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 592

Анотація

Викладенi основи математичного аналiзу функцiй однiєї дiйсної змiнної в межах типових навчальних програм для студентiв фiзико-технiчних, iнженерно-технiчних та iнформацiйно-комунiкацiйних спецiальностей вищих навчальних закладiв. Подання матерiалу побудовано з врахуванням досвiду та сучасної практики навчання дисциплiни у провiдних вiтчизняних та зарубiжних унiверситетах.

Поряд з висвiтленням теоретичного матерiалу значну увагу придiлено практичним аспектам застосування методiв математичного аналiзу до розв’язання задач з рiзних галузей науки i технiки. Текст посiбника помережений вiдступами в iсторiю математики, критичними розмiрковуваннями над важливими питаннями прикладного застосування математики.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».