Дорожні одяги

  • Рік видання: 2020
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 220

Анотація

Подано інформацію про загальні поняття, класифікацію, сучасні принципи конструювання і розрахунок дорожніх одягів автомобільних доріг, вулиць і аеродромів, вимоги до будівельних матеріалів, що використовуються для їх влаштування.

Посібник проілюстровано прикладами конструкцій дорожнього одягу, які узагальнюють сучасний вітчизняний, європейський і світовий досвід проєктування. Наведено приклад розрахунку конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу. Значну увагу приділено дорожнім та аеродромним одягам жорсткого типу, актуальність будівництва яких в Україні невпинно зростає. Зроблено спробу узагальнити сучасні тенденції і систематизувати великий матеріал щодо проєктування дорожніх конструкцій і за критеріями міцності, і за критеріями морозозахисту та осушення. Після кожного розділу подано перелік наукової і нормативно-технічної літератури з певної проблематики.

Видання розраховано на студентів спеціальностей “Автомобільні дороги та аеродроми”, “Мости і транспортні тунелі” для ОКР “спеціаліст” і “магістр”.

Про видавництво «Publishing House of Lviv Polytechnic National University»

We publish different reference literature, fiction and advertisement literature. We provide complete service of publishing operations. Distribution of publishing products in our own chain of bookstores at the Lviv Polytechnic National University.