Дорожні одяги

  • Рік видання: 2020
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 220

Анотація

Подано інформацію про загальні поняття, класифікацію, сучасні принципи конструювання і розрахунок дорожніх одягів автомобільних доріг, вулиць і аеродромів, вимоги до будівельних матеріалів, що використовуються для їх влаштування.

Посібник проілюстровано прикладами конструкцій дорожнього одягу, які узагальнюють сучасний вітчизняний, європейський і світовий досвід проєктування. Наведено приклад розрахунку конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу. Значну увагу приділено дорожнім та аеродромним одягам жорсткого типу, актуальність будівництва яких в Україні невпинно зростає. Зроблено спробу узагальнити сучасні тенденції і систематизувати великий матеріал щодо проєктування дорожніх конструкцій і за критеріями міцності, і за критеріями морозозахисту та осушення. Після кожного розділу подано перелік наукової і нормативно-технічної літератури з певної проблематики.

Видання розраховано на студентів спеціальностей “Автомобільні дороги та аеродроми”, “Мости і транспортні тунелі” для ОКР “спеціаліст” і “магістр”.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».