Національна ідентичність в поезії англійського романтизму

  • Рік видання: 2021
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 536

Анотація

Досліджено когнітивно-дискурсну та когнітивно-концептуальну природу національної ідентичності в поезії англійського романтизму. Відповідно до розуміння феномену національної ідентичності як результату індивідуально-авторського і колективного художнього пізнання та інтерпретації різноманітних буттєвих категорій етнонаціонального універсуму, втіленого в семантичному просторі поетичного тексту, розкрито художньо-концептуальну модель національної ідентичності. Обґрунтовано інтегрований підхід до аналізу національної ідентичності як когнітивно-семантичної категорії поетичного тексту; запропоновано когнітивно-дискурсний та лінгвопоетичний напрями вивчення художньої концептуалізації національної ідентичності, які можуть бути поширені на дослідження інших змістових категорій, що актуалізуються в художньому/поетичному тексті.

Для лінгвістів, літературознавців, педагогів, фахівців у галузях семіотики, теорії комунікації, культурології, історії Англії.

Про видавництво «Publishing House of Lviv Polytechnic National University»

We publish different reference literature, fiction and advertisement literature. We provide complete service of publishing operations. Distribution of publishing products in our own chain of bookstores at the Lviv Polytechnic National University.