Національна ідентичність в поезії англійського романтизму

  • Рік видання: 2021
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 536

Анотація

Досліджено когнітивно-дискурсну та когнітивно-концептуальну природу національної ідентичності в поезії англійського романтизму. Відповідно до розуміння феномену національної ідентичності як результату індивідуально-авторського і колективного художнього пізнання та інтерпретації різноманітних буттєвих категорій етнонаціонального універсуму, втіленого в семантичному просторі поетичного тексту, розкрито художньо-концептуальну модель національної ідентичності. Обґрунтовано інтегрований підхід до аналізу національної ідентичності як когнітивно-семантичної категорії поетичного тексту; запропоновано когнітивно-дискурсний та лінгвопоетичний напрями вивчення художньої концептуалізації національної ідентичності, які можуть бути поширені на дослідження інших змістових категорій, що актуалізуються в художньому/поетичному тексті.

Для лінгвістів, літературознавців, педагогів, фахівців у галузях семіотики, теорії комунікації, культурології, історії Англії.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».