"Presence: Replaced Generation." Poetic readings

Poetic readings of the authors of the “displaced generation” (Vasyl Holoborodko, Viktor Kordun, Vasyl Ruban, Mykola Vorobiov, Mykhailo Sachenko, Valentyna Otroshchenko, Nadiia Kiryan, Mykhailo Hryhoriv, ​​Ivan Semenenko, Stanislav Vyshenskyi, Hrytsko Chubai, Valery Ilya, Ihor Kalynets, Oleh Lysheha, Taras Melnychuk, etc.) by a young generation of poets.