Islam in Eastern Europe: The Tradition of Temperance

Special project of the Island Europe festival
Focus question : Your languages and cultures?
Світоглядне підґрунтя ісламу іманентно присутнє в українській культурі, хоч і залишається неочевидним для багатьох. Бачити глибше заважають стереотипи та упередження, зокрема про начебто агресивність і зашореність цієї релігійної системи. Послідовно намагаючись сприймати Україну як гармонійну і яскраву мозаїку ідентичностей, де цінна кожна барва, разом міркуємо про те, як поставав і розвивався ісламський субстрат на теренах Східної Європи, як це вплинуло на літературу, філософію, суспільне життя та світогляди всіх учасників процесу.