Презентація книги Леоніда Тимошенка «Руська релігійна культура Вільна (XVI - перша третина XVII ст.)»

Презентація монографії присвяченої дослідженню руської релігійної культури ранньомодерного Вільна - своєрідного «руського Вавилона». У роботі, опертій на багату джерельну базу, сучасний інструментарій і міждисциплінарний підхід, особливу увагу звернено на історію руських осередків релігійного відродження. У центрі дослідження аналіз руського книговидання як дзеркала руської релігійної культури.