Книга як інструмент багатовекторного розвитку суспільства