Мальопис як інструмент самоідентифікації автора

Комікси
Фокусне питання : Які ваші рівні офіційної і неофіційної освіти?
Питання до обговорення: Шляхи самоідентифікації особистості: мистецтво, робота, комунікація, стосунки. Хто формує нашу особистість: ми самі, інші люди, навколишнє середовище, послідовність випадкових подій? Мальопис як спосіб інтерпретації внутрішнього пошуку автора. Що ми зрештою шукаємо?