Лариса Пономаренко

Україна


Канд. наук із соціал. комун., завідувач відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Події