Марина Женченко


Професорка кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, докторка наук із соціальних комунікацій, головна редакторка видавництва «Жнець», віцепрезидентка Асоціації українських редакторів «АУРа», заступниця Голови Українського регіонального відділення Європейської асоціації наукових редакторів (EASE).

керівник організації науковець освітянин редактор