Лариса Масенко

Україна


мовознавець, доктор філологічних наук, професор. Фахівець у галузі соціолінгвістики, історії української літературної мови, стилістики, ономастики

автор
Книжки