Основи біотехнічних систем та їх моделювання

  • Рік видання: 2021
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 380

Анотація

Розглянуто особливості біотехнічних систем (БТС) як окремого класу великих складних систем, в межах яких об’єднані в єдине ціле технічні та біологічні елементи. Наведено класифікацію біотехнічних систем, описано функціональні характеристики та параметри якості БТС, досліджено взаємні впливи біологічних та технічних елементів. Показано, що проєктування технічних складових БТС неможливе без урахування параметрів біологічних складових, що потребує моделювання як технічних, так і біологічних підсистем та їх взаємозв’язків. Наведено загальні принципи та інструменти моделювання біотехнічних систем, відзначено особливості та розглянуто підходи до моделювання окремих фізіологічних систем організму людини, подано приклади моделей окремих систем та фізіологічних процесів.

Для студентів закладів вищої освіти спеціальності 163 “Біомедична інженерія”, а також викладачів, аспірантів та спеціалістів, які займаються цією проблемою.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».