Хімічний зв’язок: теорія та експеримент

  • Рік видання: 25.03.2021
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 1

Анотація

Розглянуто сучасні уявлення про природу і типи хімічного зв’язку, будову молекул, йонів і кристалів, а також спектральні методи вивчення будови речовин – X-променевий структурний аналіз та ІЧ-спектроскопію. Посібник складається із вступу, п’яти розділів, післяслова та додатків. До кожного розділу подано контрольні запитання, задачі і вправи. Для студентів хімічних спеціальностей ОКР магістр, аспірантів вищих закладів освіти та молодих науковців, сприятиме поглибленню їхніх знань. Може бути корисним учням ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням хімії тощо. 

Про видавництво «Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка»

Видання навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової літератури науковців Львівського національного університету імені Івана Франка. Найбільш пріоритетними серед видань є підручники і навчальні посібники.