Географія європейської інтеграції України та її регіонів

  • Рік видання: 25.09.2020
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 1

Анотація

Подано опис, структуру розгорнутої програми курсу. Вміщено завдання семінарських і практичних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, запитання для самоконтролю і тести, систему оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни. Важливою інформаційною базою для навчання студентів слугують Додатки.

Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти і тих, хто цікавиться проблемами євроінтеграції.

Про видавництво «Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка»

Видання навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової літератури науковців Львівського національного університету імені Івана Франка. Найбільш пріоритетними серед видань є підручники і навчальні посібники.